Warden

Dr. Janice Wing Hang TSANG

Tutors

Dr. Grace Yuen

Dr. Grace Yuen

Senior Tutor

Mr. Andy Yip

Mr. Andy Yip

Senior Tutor

Mr. Edmond Choi

Mr. Edmond Choi

Tutor

Ms. Guo Jingya

Ms. Guo Jingya

Tutor

Ms. Sarah Lau

Ms. Sarah Lau

Tutor

Ms. Ginger Ko

Ms. Ginger Ko

Tutor

Ms. Chow Ying Kiu

Ms. Chow Ying Kiu

Tutor

Ms. Vikki Li

Ms. Vikki Li

Tutor

Mr. Data Ng

Mr. Data Ng

Tutor

Mr. Eric Tong

Mr. Eric Tong

Tutor

Mr. Gordon Chan

Mr. Gordon Chan

Tutor